Category Archives: Isonnevanmäki

Pohjan valu käynnissä

Raudoitustyöt on saatu päätökseen ja pohjan valu on alkanut aamulla tiistaina 26.8.

Raudoitustyöt

Pohjan raudoitus on aloitettu 11.8. Siihen kuluu 38 tonnia rautaa ja sen pitäisi valmistua viikolla 35. Samalla viikolla tehdään myös perustusten valu.

Perustusten teko

Isonnevanmäen voimalan perustusten teko aloitettiin suojaputkien asennuksella, pohjan täyttämisellä ja tiivistämisellä 21.7.2014.

Työlaatan valu tehtiin 30.7.2014. Perustusten raudoitus alkaa viikolla 33.

Ankkurikehien toimitus

Ensimmäiset osat voimalaan ovat saapuneet. Ankkurikehät valetaan perustuksiin ja niihin kiinnitetään voimalan torni.

Perustustyöt alkavat viikolla 30/31. Valu tapahtuu elokuun alkupuolella. Perustustyö-urakan sai tehtäväkseen lapualainen Rakennus Kovera Oy.

Voimalan pihan rakennustyöt

Tien rakennus on saatu jo päätökseen. Myös tuulivoimalan pohja- ja piha-alue on nyt tasoitettu valmiiksi perustustöiden alkua odottamaan.

Isonnevanmäen voimalan tietyöt aloitettu

Kauhavan (Kortesjärven) Saloon sijoitttuvan Isonnevanmäen tuulivoimalalle johtavan tien rakennustyöt on aloitettu 31.1. 2014.

Isonnevanmäen voimalan tilaussopimus

Kauhavan (Kortesjärven) Saloon nousevan Isonnevanmäen 2,5 MW:n tuulivoimalan tilaussopimus on allekirjoitettu voimalan hollantilaisen toimittajan Lagerweyn kanssa 23.2. 2014. Valmiin voimalan napakorkeus on 135m.

Vastaavan 135m:n napakorkeuden myllyn pystytys Hollannissa.

Vastaavan 135m:n napakorkeuden myllyn pystytys Hollannissa.

Lagerweyn ensimmäinen Suomeen pystytetty Pettumäen Mylly Oy:n omistama 2,5 MW:n voimala nousi Teuvalle 8.11. 2013. Windpower Monthly rankkasi Lagerweyn 2,5 MW:n turbiinin yhdeksi kymmenestä parhaasta turbiinista vuonna 2013.

Isonnevanmäen voimalan toimitus tapahtuu elokuussa 2014. Pystytykseen arvioidaan kuluvan kaksi kuukautta. Tuulivoimalan odotetaan valmistuvan joulukuussa 2014.

Rakennuslupa voimalalle on myönnetty elokuussa 2013. Lupaa varten on toimitettu kaikki tarvittavat ympäristö- ja tutkaesteselvitykset sekä lentoesteluvat.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Osmo Kokko
+358 440 830700